Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2019/4/30
Захирал, эрхлэгч нарт

Хамтран ажиллах тухай

"Ногоон хөгжил цэвэр агаар-нэг мод хөдөлгөөн"-өөс ирүүлсэн албан бичигтэй танилцаж  хамтран ажиллана уу.


ногоон хөгжил цэвэр агаар-нэг мод хөдөлгөөн.pdf

Боловсролын хэлтэс/Мэргэжилтэн Б.Батсайхан/

Ногоон хөгжил цэвэр агаар-нэг мод хөдөлгөөний  тэргүүн  М.Чулуунбаатар. Утас 95746295