Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад


Огноо:2019/5/1
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУСЯ-ны 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Журам хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах тухай 4/3313 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

BSUG-t juram hurguuleh, 3313.pdf

A156-Bolovroliin barimt bichig.pdf

-yam said nershil A-244.pdf

-ЕБС-ийн-нэршил-хаягийн зөвлөмж.pdf


Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад 2019.05.01-ний байдлаар

Сургуулийн нэр А/244

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэр

Тайлбар

1.   

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

3.   

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургууль

25 дугаар тусгай дунд сургууль

Сүхбаатар дүүргийн хорин тав дугаар тусгай сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

4.   

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Эрдмийн хөтөч-58” цогцолбор сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Эрдмийн хөтөч-58” цогцолбор сургууль

Сүхбаатар дүүргийн Эрдмийн хөтөч тавин найм цогцолбор сургууль

5.   

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургууль

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116 дугаар тусгай сургууль

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургууль

6.   

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ажилчин, залуучуудын ээлжийн сургууль

7.   

МУИС-ийн  харьяа ерөнхий боловсролын “Байгаль эх” ахлах сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Монгол Улсын Их Сургуулийн дэргэдэх “Байгаль эх” лицей ахлах сургууль

Монгол улсын их сургуулийн дэргэдэх байгаль эх лицей ахлах сургууль, экологийн боловсролын төв

8.   

Монгол Улсын Консерваторийн харьяа ерөнхий боловсролын сургууль

Монгол Улсын Консерваторийн харьяа Ерөнхий боловсролын сургууль

Монгол Улсын Консерватори

9.   

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Монгол-Оросын хамтарсан сургууль

Монгол-Оросын хамтарсан дунд сургууль

Монгол-Оросын хамтарсан дунд сургууль

10. 

МУБИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын сургууль

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн харьяа Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн харьяа гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

11. 

Ерөнхий боловсролын “Дойче шуле” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Дойче шуле” сургууль

Дойче шуле бүрэн дунд сургууль

12. 

Ерөнхий боловсролын Кингс кидс сургууль

Кингс-кидс ерөнхий боловсролын сургууль

Кингс кидс сургууль

13. 

Ерөнхий боловсролын Логарифм сургууль

Ерөнхий боловсролын Логарифм сургууль

Логарифм бүрэн дунд сургууль

14. 

Ерөнхий боловсролын “Номын гялбаа” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Номын гялбаа” сургууль

Номын гялбаа сургууль

15. 

Ерөнхий боловсролын Оюуны тулга сургууль

Ерөнхий боловсролын Оюуны тулга сургууль

Оюуны тулга сургууль

16. 

Ерөнхий боловсролын Путонхуа сургууль

Ерөнхий боловсролын Путонхуа сургууль

Путонхуа сургууль

17. 

Ерөнхий боловсролын Хобби сургууль

Ерөнхий боловсролын Хобби сургууль

Хобби бүрэн дунд сургууль

18. 

Ерөнхий боловсролын “Улаанбаатар-Элит” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Улаанбаатар-Элит” сургууль

Ерөнхий боловсролын Улаанбаатар элит олон улсын дунд сургууль

19. 

Ерөнхий боловсролын Шинэ үе сургууль

Ерөнхий боловсролын Шинэ үе сургууль

Шинэ үе сургууль

20. 

Ерөнхий боловсролын “Эрдмийн уурхай” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Эрдмийн уурхай” сургууль

Эрдмийн уурхай бага сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх
Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг