Сургалтын менежерүүдийн анхааралд 2019.05.01


Огноо:2019/5/1

Сургалтын менежерүүдийн анхааралд   2019.05.01

 Улсын шалгалтын - блюпринт боловсруулах даалгаврын  санд нэвтрэх өнгөрсөн жилийн эрхээ сэргээж / БҮТ өөс та бүхэнд майл хаягаар илгээсэн/  болж буй эсэхийг шалган эргэж sosoroo999@gmail.com хаягаар  сургууль-кодоо бичиж  мэдээлнэ үү.

Мэдээлээгүй тохиолдолд  /2019.05.01 нд/  “болж  байгаа” гэж ойлгохыг анхаарна уу.

Бага ангийн менежерүүд хариуцсан мэргэжилтэн / Б.Батсайхан/ -д  саналаа илгээнэ.

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / Ахлах мэргэжилтэн Л. Сосорбарам /