Төрийн өмчийн сургуулиудын захирлуудын анхааралд


Огноо:2019/5/2

Төрийн өмчийн сургуулиудын захирлуудын анхааралд

2019.05.02

Уламжлалт арга хэмжээ болох “Нэг сургууль-нэг эрдэмтэн”   лекц зохион байгуулсан товч тайлангаа  2019.05.10 -нд   Боловсролын хэлтэс / Л. Сосорбарам/-т ирүүлэхийг үүгээр мэдэгдье.

Тайлан ирүүлэх загвар

Сургууль

Хамрах хүрээ

Оролцогчдын тоо

Хугацаа/ огноо/

Лекц уншсан хүний нэр-албан тушаал, утас

 

 

Лекцийн сэдэв

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсролын хэлтэс / Ахлах мэргэжилтэн Л. Сосорбарам/