Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт судалгаа ирүүлэх тухай


Огноо:2019/5/14
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн  захирал, эрхлэгч нарт судалгаа ирүүлэх тухай

Сүхбаатар дүүргийн Их тойруу дотор буюу 1-ээс 8 дугаар хорооны нутагт байрлах төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүд албан хаагчдынхаа мэдээллийг загварын дагуу хийж 2019.05.16-ны өдрийн 13 цагаас өмнө сургуулиуд мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com хаягаар, цэцэрлэгүүд google драйверээр мэргэжилтэн Б.Цэвэлмаад тус тус илгээнэ үү.
Боловсролын хэлтэс
Мэргэжилтэн Б.Батсайхан,   Б.Цэвэлмаа