Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн "ШИЛДЭГ ЭКО КЛУБ" шалгаруулах уралдааны удирдамж


Огноо:2019/5/15
Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн  "ШИЛДЭГ ЭКО КЛУБ" шалгаруулах уралдааны удирдамж

Удирдамжийн дагуу  төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиуд уралдаанд идэвхтэй оролцоно уу.

Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэс