Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Автобусны судалгаа/


Огноо:2019/6/7
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад
/Автобусны судалгаа/

2019-2020 оны хичээлийн жилд үйлчилгээ үзүүлэх автобусны мэдээллийг хавсралтын дагуу хийж 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний дотор Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.
Боловсролын хэлтэс
Мэргэжилтэн Б.Батсайхан