Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, нягтлан бодогч нарт/яаралтай/


Огноо:2019/6/11
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, нягтлан бодогч нарт/яаралтай/

2 Sheet -ийг бөглөөд monkhchi@yahoo.com хаягаар 2019 оны 06 сарын 11-ны өдрийн 14 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Цаасаар баталгаажуулан 2019 оны 06 дугаар сарын 11-нд багтаан Иргэний танхимд авчирч өгнө үү


НБГ-Маягт-20190610 (1).xls
  Спорт заалгүй сургуулиуд sheet 1- дээр түрээсэлдэг газрын нэршил байршлийг бөглөнө үү.

Баярлалаа

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг