БСШУСЯ-наас ирүүлсэн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ерөнхий төлөвлөгөө


Огноо:2019/6/11
БСШУСЯ-наас ирүүлсэн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ерөнхий төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөөндөө тусгана уу.

2019-2020 бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө.pdf

Боловсролын хэлтэс