Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт /Судалгаа, санал/


Огноо:2019/6/12

Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт /Судалгаа, санал/

1.       2019 онд хийх шаардлагатай их засварын саналыг маягт 1-н дагуу хийж явуулна уу.

2.       2020 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын төсөлд тусгах саналыг маягт 2-н дагуу хийж явуулна уу. /барилга байгууламж, их засвар, тоног төхөөрөмж/

Хүлээн авах хугацаа: 2019.06.13-ны өдрийн дотор badamsereejido@gmail.com хаягаар илгээх.  Horongo oruulalt, maygt20190612.xlsx

ЖичДээрх судалгаа, санал нь 2020 оны улсын төсөвт суугдах болохыг анхаарна уу. Захирал, эрхлэгч нартаа заавал танилцуулан, өөрийн биеэр гардаж хийнэ үү. Хугацаа хоцорсон саналыг хүлээж авах боломжгүй.

Шилжих гэдэг нь одоо хэрэгжиж байгаа боловч зогссон байгаа төсөл, арга хэмжээнд хамааралтай. Шинээр санал өгч байгаа бол шинэ гэсэн мөрийн доор оруулах.

Холбоо барих утас: 99725443


Мэргэжилтэн О.Бадамсэрээжид