Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад


Огноо:2019/6/14
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Чиглэл хүргүүлэх тухай

эеш чиглэл хүргүүлэх тухай20190614,3.pdf

Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс