Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Автобусны судалгаа/


Огноо:2019/8/12
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад
Автобусны судалгаа

НБГ-ын албан бичигтэй танилцаж
хуваарийн дагуу автобусаа үзлэгт оруулна уу.
Автобусны мэдээллийг өгсөн загварын дагуу хийж 
мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com
хаягаар ирүүлнэ үү.Автобус үзлэг20190808.pdf

СБД awtobus sudalgaa 1-20190812.xlsx

Мэргэжилтэн Б.Батсайхан