Төрийн өмчийн сургуулиудад


Огноо:2019/8/12
Төрийн өмчийн сургуулиудад

Орчны аюулгүй байдлын судалгааг
маягтын дагуу хийж 2019.08.14-ний дотор 
мэргэжилтэн Б.Батсайханы batsaikhan9908@gmail.com
хаягаар ирүүлнэ үү.


ayulgui_orchin_sudalgaa_08082019.xlsx

Мэргэжилтэн   Б.Батсайхан