Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2019/8/12
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн ажлын явцын тухай илтгэх хуудсаа албан бичгийн хавсралтаар Edoc-оор 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны дотор Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт ирүүлнэ үү. 

улсын үзлэг2019.pdf

2. Илтгэх хуудасны загвар20190812.docx


Сүхбаатар дүүргийн Архивын тасаг