Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/яаралтай/


Огноо:2019/8/13
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/яаралтай/

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН СУРАЛЦСАН ХҮҮХДИЙН ТОО
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН Өмчийн цэцэрлэгт ЭЛСЭН СУРАЛЦСАН ХҮҮХДИЙН ТОО 

Судалгааг АТГ-аас авч байгаа тул хариуцлагатай хандахыг хүсье.

Sudalgaa-08-13-.xlsx  monkhchi@gmail.com хаягаар 2019,08,14-ний өдрийн 13 цагаас өмнө явуулна уу.  

Бүгдэд ажлын амжилт

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг