Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Хүүхэд, багш ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ/


Огноо:2019/8/15

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Хүүхэд, багш ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ/

 

шинжилгээний хуваарь.pdf   Амралтын өдрүүдээр ажиллах цаг нэмэгдсэн хуваарь

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс