Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургуульд Хөгжмийн багш 1, Орос хэлний багш 1, математикийн багш 1 тус тус сонгон шалгаруулж авна.


Огноо:2019/9/5

Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургуульд  Хөгжмийн багш 1,  Орос хэлний багш 1, математикийн багш 1 тус тус сонгон шалгаруулж авна.


 Утас 99851123
  88026486

 

ЭРДМИЙН ХӨТӨЧ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН  ЗАХИРГАА