Нийслэлийн 380 жилийн ойн нэрэмжит дүүргийн "Өсвөрийн аврагч 2019" тэмцээний удирдамж


Огноо:2019/9/9
Нийслэлийн 380 жилийн ойн нэрэмжит дүүргийн "Өсвөрийн аврагч 2019" тэмцээний удирдамж

өсвөр аврагч2019удирдамж.pdf  идэвхтэй оролцоно уу.


СБД-ийн ЗДТГ
Онцгой байдлын хэлтэс
Боловсролын хэлтэс