Статистик мэдээ сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүд, нягтлан бодогчдын анхааралд


Огноо:2019/9/10

Статистик мэдээ сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүд, нягтлан бодогчдын анхааралд

esis.edu.mn

2019-2019 оны статистикийн мэдээний тулгалтыг 2019,09,22-ны өдөр хийнэ. Цаасаар баталгаажуулан авчирна уу.
чиглэл20190828.pdf

1,2,3-р ээлж

Анги бүлгийн тоо

Багш, албан хаагчдын ажилласан жил, мэргэжлийн зэрэг, цалин зэргийг сайн нягтлана уу.

БСМС -д 2019-2020 оны хичээлийн жил нээгдсэнтэй холбоотойгоор өмнөх хичээлийн жилийн эцэст дэвшилт, төгсөлт нь батлагдаагүй суралцагчид харьяалагдах сургуулиасаа хасагдсан болно.

Дээрх шалтгаанаар сургуулиас хасагдсан Нийслэлийн хэмжээний сургууль, суралцагчдын нэгдсэн мэдээллийг хавсралтаар илгээлээ.

Сүхбаатар дүүрэг 25-р ахлах сургууль 1-р анги 1 Сүхбаатар дүүрэг Хөгжим Бүжгийн Коллеж 8-р ангиас 2 Сүхбаатар дүүрэг Хөгжим Бүжгийн Коллеж 11-р ангиас 1 Сүхбаатар дүүрэг Хөгжим Бүжгийн Коллеж 12 -р ангиас 35 Сүхбаатар дүүрэг Сант ахлах сургууль 6-р ангиас 1 сурагч тус тус хасагдсан байна. шинээр бүртгэнэ үү.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг