Статистик мэдээ цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, нягтлан бодогчдын анхааралд


Огноо:2019/9/10

Статистик мэдээ цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, нягтлан бодогчдын анхааралд

esis.edu.mn

2019-2019 оны статистикийн мэдээний тулгалтыг 2019,09,12-ны өдөр хийнэ. Цаасаар баталгаажуулан авчирна уу.

2019,09,15-нд дүүргийн СӨБ-ийн статистик мэдээг гаргасан байхыг БСШУСЯ, НБГ-аас анхааруулсан болно.

чиглэл20190828.pdf

Бүлгийн тоо

Багш, боловсрол, албан хаагчдын ажилласан жил, мэргэжлийн зэрэг, цалин зэргийг сайн нягтлана уу.

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүд сургалт эрхлэх  тусгай зөвшөөрлийн хүчин чадлаас давуулж статистик мэдээгээ өгөхгүй байх тал дээр анхаарна уу.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг