Сургалтын менежер, арга зүйчдийн анхааралд


Огноо:2019/9/20

УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААНЫ ТУХАЙ

                     Сургалтын менежер, арга зүйчдийн  анхааралд

2019.09.18

Сургалтын менежерүүд  НБГ-аас баталсан “Нийслэлийн багш нарын ур чадварын уралдааныг зохион байгуулах удирдамж”-ийн дагуу  өөр өөрийн сургууль дээр уралдааныг бэлтгэл, зохион байгуулалт сайтай зохион байгуулна уу. /Удирдамжийг хавсаргав/

Дүүргийн  багш нарын ур чадварын уралдааныг 10 дугаар сард  зохион байгуулах хуваарийг жич мэдээлнэ.

 

 

ур чадвар уралдаан удирдамж.docx

 БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / Ахлах мэргэжилтэн Л. Сосорбарам/