Захирал, эрхлэгч нарт/мод, бут, сөөгийг мэргэжлийн бус байгууллагаар хэлбэржүүлэлт хийлгэхгүй байх талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны албан бичиг/


Огноо:2019/9/24
Захирал, эрхлэгч нарт/мод, бут, сөөгийг мэргэжлийн бус байгууллагаар хэлбэржүүлэлт хийлгэхгүй байх талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны албан бичиг/

Чиглэл хүргүүлэх тухай

хэлбэржүүлэх чиглэл20190924.pdf

Боловсролын хэлтэс