Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль Түүх, нийгмийн ухааны багш ажилд шалгаруулж авна


Огноо:2019/9/25
Ажилчин Залуучуудын ээлжийн сургууль Түүх, нийгмийн ухааны  багш ажилд шалгаруулж авна.

Холбогдох дугаар 
88010190


Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн захирагаа