Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн бага ангийн сургалтын менежер нарт


Огноо:2019/9/27

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн бага ангийн сургалтын менежер нарт

 

 Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх онлайн судалгааг зөвхөн бага ангийн сургалтын менежер 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны дотор бөглөнө үү. 

 

  https://forms.gle/Ko31JFyfAigNni5c7  

 

 

Мэргэжилтэн Г. Нямсүрэн