"Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоо" сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааны удирдамж


Огноо:2019/10/4
"Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоо" сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааны удирдамж

гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хүүхдийн оролцоо уралдаан удирдамж20191004.pdf


16-18 нас /Ахлах анги/

Онцгой байдлын хэлтэс
Боловсролын хэлтэс