Сургуулийн эмч, захирлуудад


Огноо:2019/10/4
Сургуулийн эмч, захирлуудад

Архидалт болон бусад донтолтоос урьдчилан сэргийлэх арга зүйн зөвлөгөө сургалтад сургуулийн эмч, сургууль бүрээс 2 багшаа оролцуулна уу.  Сургалт 2019,10,08-ны өдрийн 09,30-12,30-хооронд явагдана.

Хаана:  Улаанбаатар чуулгын байранд болно.
архидалт болон бусад донтолтоос урьдчилан сэргийлэх арга зүйн зөвлөгөө сургалт20191008.pdf


Боловсролын хэлтэс