Нийт захирлуудын анхааралд


Огноо:2019/10/7

Нийт  захирлуудын анхааралд

2019.10.07

1. Төрийн өмчийн захирлууд 3 дугаар улирлын ажлын үр дүнгийн өөрийн үнэлгээгээ /эхсэлийн хэвтээ хэлбэрээр буюу өмнөх шигээ/  2019 оны 10 дугаар сарын 07-ний 12.00 цагаас өмнө яаралтай sosoroo999@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

/Дараа нь  өдөртөө багтаж хэвлэмэл хэлбэрээр  тайлбартайгаар албажуулж хэлтэс дээр  хүргүүлнэ үү.

2. Нийт захирлууд сургууль дээрээ мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын хэрэгжилтийн талаарх саналаа сургалтын менежерүүдийн группт хангалттай хугацаагаар  мэдээлсэн тул 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ний 13.00 цагаас өмнө заасан хаягаар ирүүлж шуурхай хандана уу. / Энэхүү санал нь  бодлогын хэрэгжилтийн хөндлөнгийн үнэлгээнд нөлөөлөх болно/

3. Архидалт болон  догдолтоос  урьдчилан сэргийлэх  арга зүйн сургалтад өмнө нь  сайтад зарлаж чиглүүлснээр багш, эмч нараа тоогоор нь оролцуулахыг анхааруулъя.

/Эмч нарын бүртгэлийг 131, багш нарын бүртгэлийг ӨЗБЛАС-аас  тус тус бүртгэнэ/

 

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС / Ахлах мэргэжилтэн  Л. Сосорбарам/