1, 11, Монгол-Оросын хамтарсан сургууль, Монгол Улсын Консерватори, Үй цай, Шинэ үе, Логарифм, Дойче шуле, Сант, Хобби сургуулиудын чадварлаг хамт олонд баяр хүргэе!


  • Огноо:2019/10/9

    1, 11, Монгол-Оросын хамтарсан сургуульо, Монгол Улсын Консерватори, Үй цай, Шинэ үе, Логарифм, Дойче шуле, Сант, Хобби сургуулиудын чадварлаг хамт олонд баяр хүргэе!

    Ерөнхий боловсролын сургалтын чанар, үр дүнг тодорхойлж, бодлого төлөвлөлтийг сайжруулах зорилгоор Үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан чанарын үнэлгээний судалгааны дүнгээр тэргүүлсэн 40 сургуулийг танилцуулж байна.

    Чанарын үнэлгээний судалгааны дүнгээр тэргүүлсэн 40 сургууль энд дарж танилцана уу.


    Боловсролын хэлтэс