ДҮҮРГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ


Огноо:2019/10/10

 

ДҮҮРГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ,  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН

 УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААНЫГ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ

 

2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр

           

Ангилал

Байршил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Математик

11-р сургууль

10 сарын 21-22

Б. Хишигбаяр

 

2

Физик

2-р сургууль

10 сарын 21-22

Н.Чулуун

 

3

Хими

3-р сургууль

10 сарын 21-22

Д. Дашлхам

 

4

Биологи

Логарифм сургууль

10 сарын 21-22

Г. Зул

 

5

Мэдээлэл зүй

71-р сургууль

10 сарын 21-22

С. Нямгэрэл

 

6

Газар зүй

6-р сургууль

10 сарын 21-22

Б. Уранбилэг

 

7

Монгол хэл

16-р сургууль

10 сарын 21-22

Г.Бат-Энх

 

8

Англи хэл

1-р сургууль

10 сарын 21-22

Г. Эрдэнэбат

 

9

Орос хэл

31-р сургууль

10 сарын 21-22

Юденко Л.Е 94895195

Н.Алтангэрэл

 

10

Түүх нийгэм

58-р сургууль

10 сарын 21-22

Н. Саранзул

11

Технологи Дүрслэх урлаг

35р сургууль

10 сарын 21-22

Н.Эрдэнэчимэг

13

Хөгжим

4-р сургууль

10 сарын 21-22

Д. Долгорсүрэн

 

14

Биеийн тамир

58-р сургууль

10 сарын 21-22

Ч. Энхтайван

 

15

Бага боловсрол

45-р сургууль

10 сарын 21-22

Г. Нямсүрэн

Ж. Үүрцайх

 

16

СӨБ

143,1,42,75,51,109

10 сарын 14-15

Б. Цэвэлмаа

 

 

 

 


НЭГТГЭСЭН:  АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л.СОСОРБАРАМ

 

  сөб ебс-ийн сургуулийн багш нарын ур чадварын уралдааныг зохион байгуулах хуваарь.pdf

Ур чадварын уралдаанд тавигдах шаардлага, анхаарах зүйл

  1. 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн НБГ-ын даргын баталсан Нийслэлийн багш нарын ур чадварын уралдаан зохион байгуулах удирдамжийг нийтлэг үндэслэл болгоно.
  2. Хичээл бүрээр ур чадварын уралдааны удирдамжийг хариуцсан менежерүүд мэргэжлийн онцлог, зохион байгуулалт, холбогдох утас зэргийг тусган 10 сарын 14-15- ны өдрүүдэд багтаан хэлтсийн даргаар батлуулж, менежерийн группт байршуулна.
  3. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүн / 3 шүүгч/ - ийг онолын болон заах арга ур чадварын өндөр түвшинд шүүх ба шүүгчдийн нэг нь гаднаас болон хувийн хэвшлийн сургуулиас оролцуулахыг анхаарна. /Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг удирдамжид хавсаргасан байх ба нийтэд мэдээлэхгүй/
  4. Шаардлагатай тохиолдолд сургалтын хэрэглэгдэхүүн, бусад тоног төхөөрөмжийг төрийн болон төрийн бус сургуулийн түншлэл хамтын ажиллагаагаар шийдвэрлэх боломж бүрдүүлнэ.
  5. Уралдаан зохион байгуулах сургууль бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж холбогдох мэдээ, мэдээллийг сургалтын менежерийн группт нийтэлж ажиллана.
  6. Уралдаан дууссан өдөрт багтааж шалгаруулалтын дүн мэдээг Боловсролын хэлтэст ирүүлнэ. / Шүүгчдийн гарын үсэг бүхий хэвлэмэл хэлбэрээр тухайн сургуулийн сургалтын менежерийн тэмдгээр албажуулж ирүүлнэ./
  7. Уралдааны дүнг оролцогчдод нээлттэй ил тод мэдээлж, санал гомдлыг ажлын комисс тухайн цаг үед нь хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
  8. Нийслэлийн багш нарын ур чадварын уралдаанд оролцогчдод нэмэлт зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
  9. Ур чадварын үйл явцтай Боловсролын хэлтсээс танилцаж, хяналт тавьж ажиллана.
  10. Ур чадварын уралдаан эхний гурван байр, тусгай байрт шалгарсан багш нарыг ССАЗБЗ-өөс шагнаж, урамшуулна. Нийт оролцогчдод батламж олгох ба шагнал гардуулах арга хэмжээг жич зарлан зохион байгуулна.

 

 

Боловсролын хэлтэс / Ахлах мэргэжилтэн Л.Сосорбарам/