Томуугаас сэргийлье


Огноо:2019/10/15

Томуугаас сэргийлье

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

томуугаас сэргийлье зөвлөмж.pdf

Боловсролын хэлтэс