3,11,131, МУБИС ЕБС, БЭЛАС, ШУТАС, 71, Шинэ үе, Үй цай, Логарифм, ШЗУ сургуулиудад /цахим журналын сургалт/


Огноо:2019/10/22
3,11,131, МУБИС ЕБС, БЭЛАС, ШУТАС, 71, Шинэ үе, Үй цай, Логарифм, ШЗУ сургуулиудад /цахим журналын сургалт/

Цахим журналын сургалт

3,11,131, МУБИС ЕБС, БЭЛАС, ШУТАС, 71, Шинэ үе, Үй цай, Логарифм, ШЗУ сургууль бүр 3 багшаа сургалтад хамруулна уу.

 Сургалт 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 14 цагт 11-р сургуулийн мэдээлэл зүйн лабораторид болно. Нотебүүктэй ирвэл сайн.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг