ДҮҮРЭГ-НИЙСЛЭЛИЙН 2019 ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ, 2019 оны шилдэг илтгэл шалгаруулах салбар уралдааныг зохион байгуулах хуваарь


Огноо:2019/10/28

ДҮҮРЭГ-НИЙСЛЭЛИЙН  2019  ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ  ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ
Илтгэлийн уралдааны удирдамж-2019.docx

Ахлах мэргэжилтэн Л.Сосорбарам