1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 45-р сургуулийн захирлуудын анхааралд


Огноо:2019/11/1

1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 45-р сургуулийн захирлуудын анхааралд

Албан бичигтэй танилцан хамтран ажиллана уу.

“Музейн аян”-ы тайланг загварын дагуу Дүүргийн боловсролын хэлтэст 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны дотор g.nyamka9808@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

 

музей 1сар аян.pdf


Мэргэжилтэн Г. Нямсүрэн