12-р ангийн сурагч, анги удирдсан багш, эцэг эхчүүдэд


Огноо:2019/11/5
12-р ангийн сурагч, анги удирдсан багш, эцэг эхчүүдэд

Боловсролын манлайлал 2019 үзэсгэлэн 2019 оны 11-р сарын 8,9-ний өдрүүдэд МУИС-ийн номын санд 09-18 цагийн хооронд зохион байгуулагдах тул идэвхтэй оролцоно уу.

боловсролын манлайлал2019.pdf

Боловсролын хэлтэс