Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад/хурал/


Огноо:2019/11/7
Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад/хурал/

2019 оны 11-р сарын 08-ны өдрийн 14 цагт хуралтай 6-р сургууль дээр болно.

Боловсролын хэлтэс