Сургалтын менежер, номын санч, анги удирдсан багш анхааралд/сурах бичиг статистик мэдээ/


Огноо:2019/11/8
Сургалтын менежер, номын санч, анги удирдсан багш анхааралд/сурах бичиг статистик мэдээ/

Захирлууд удирдлагаар ханган ажиллана уу.

Сурах бичиг, сурдаггүй хүүхдийн БДБ-14, БДБ-14.1, БДБ-14.2, БДБ-14.2.1 болон БДБ15, БДБ15А тайлангийн хугацаа системд нээгдсэн байна. 11 сарын 20-нд систем хаагдах тул 11 сарын 18 гэхэд дуусгана уу. Баярлалаа

 Тайлант хугацаанд мэдээллээ шинэчлэн бодуулж, хянаж 
 илгээнэ үү. 

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг