Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар хурлын тэмдэглэл, ажлын хэсэг байгуулсан тухай тушаал хүргүүлэх тухай


Огноо:2020/1/27
Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар хурлын тэмдэглэл, ажлын хэсэг байгуулсан тухай тушаал хүргүүлэх тухай

Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

томуу томуу төст.pdf

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Боловсролын хэлтэс