Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2020/2/5
Захирал, эрхлэгч нарт

НБГ-ын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан Дээд газраас ирүүлсэн тушаал шийдвэр, албан бичгүүд


Энд дарж татаж авна уу. хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.Боловсролын хэлтэс