Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2020/2/28

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн захирал, эрхлэгч нарт

Шинэ коронавирусийн халдвар (Covid-19)-ын тархалт буурахгүй байгаатай холбогдуулан халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан зөвлөмж, зааврын дагуу мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ариутгал, халдваргүйтгэлийг чанартай хийлгэж үр дүнд нь хяналт тавьж ажиллана уу.


ариутгал энд дарж татна уу.

Боловсролын хэлтэс/Г.Нямсүрэн/