Шалгалтын зохицуулалт хийх тухай


Огноо:2020/3/9

Шалгалтын зохицуулалт хийх тухай

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 2/323 дугаар албан бичигтэй танилцан хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

 

шалгалт зохицуулалт.pdf

Боловсролын хэлтэс