Сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2020/3/13
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Шинэ коронавируст "COVID-19" халдвараас сэргийлэх эрүүл ахуйн зөвлөмж

Шинэ коронавируст "COVID-19" халдварын үед болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

зөвлөм-ж.docx сурагч болон цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхэд хүргүүлж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс