Захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2020/3/18

Захирал, эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны 4/292 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг  дараах нэр бүхий сургууль, цэцэрлэгүүд ханган ажилласан байна.

Сургууль

 1. 4-р сургууль
 2. 25-р сургууль
 3. 35-р сургууль
 4. Эрдмийн хөтөч цогцолбор
 5. 71-р сургууль
 6. ШУТИС-ийн харьяа ахлах сургууль
 7. Кингс кидс
 8. Үй цай
 9. Дойче шуле
 10. ҮБТДС-ийн харьяа ахлах сургууль

Цэцэрлэг

 1. 1-р цэцэрлэг
 2. 14-р цэцэрлэг
 3. 36-р цэцэрлэг
 4. 54-р цэцэрлэг
 5. 135-р цэцэрлэг
 6. 150-р цэцэрлэг
 7. 159-р цэцэрлэг
 8. 205-р цэцэрлэг
 9. 216-р цэцэрлэг
 10. 234-р цэцэрлэг
 11. Ногоон алим
 12. Дуду эмээ
 13. Агуу хүүхдүүд
 14. Амила
 15. Нарны жаалууд

Ариутгал халдваргүйтгэлийг хийлгээгүй төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүд Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан зөвлөмж, зааврын дагуу мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хийлгэж хариу мэдэгдэнэ үү.

/Жич: Долоо хоног бүр авч буй 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн судалгаанд бөглөн ирүүлэх/

 

 ариутгал энд дарж татаж авна уу.

Боловсролын хэлтэс