1,2,3,4,6,11,16,31,35,45,71,Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургуулиудад


Огноо:2020/3/18

1,2,3,4,6,11,16,31,35,45,71,Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургуулиудад

Дүүргийн Улсын Бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны 242 дугаар албан бичигт заасны дагуу сургууль тус бүр ажиллах 7 албан хаагчийн мэдээллийг хавсралтын дагуу бөглөн 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

 


alban bichig maygt.docx

Мэргэжилтэн Г. Нямсүрэн