2, 4, 6, 16, 35, 45, 71, Эрдмийн хөтөч сургуулийн захирлуудад /яаралтай/


Огноо:2020/3/23

2, 4, 6, 16, 35, 45, 71, Эрдмийн хөтөч сургуулийн захирлуудад /яаралтай/


Иргэдийн зорчилт хөдөлгөөний талаар асуумж, судалгаа нэгтгэх албан хаагчдыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01 хүртэл сунгасантай холбогдуулан сургуулиуд албан хаагчдын судалгааг загварын Covid-19 SBD (3).xlsx дагуу гарган 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Жич:

  1. Ажиллах хүн ачаалал даах чадвартай, өрх толгойлсон эх/ эцэг/ биш, бага насны хүүхэдгүй гэх мэт шаардлагыг хангасан байна.
  2. Ээлжинд гарах хүнийг 3 ээлжинд хуваасан байна.
  3. Оройн ээлжинд гарах хүнийг аль болох эрэгтэй хүн тавих
  4. Ээлжинд гарч буй хүн биеийн байдал болон ар гэрийн асуудалгүй байх
  5. Ээлжинд гарах хүн бүр нөүтбүүктэй ирэх
  6. Ээлжинд гарах хүнийг сонгохдоо компьютер дээр түргэн шивдэг хүнийг сонгох
  7. Тухайн өдөр хамтарч гарах сургуулийн захирлууд ээлжинд гарах хүнээ нэгтгэн ирүүлэх
  8. Өмнө нь гарч байсан албан хаагчдыг ахлагч нараар тавихад анхаарна уу.
  9. Сургуулийн захирлууд тухайн өдрөө хяналт тавин хариуцан ажиллана.

Сургуулийн нэр

Он сар өдөр

Тухайн өдөр ажиллах хүний тоо

1

2-р сургууль

2020.03.25

14

2

35-р сургууль

2020.03.26

14

3

4-р сургууль

2020.03.27

14

4

6-р сургууль

2020.03.28

14

5

16-р сургууль

2020.03.29

14

6

45-р сургууль

2020.03.30

14

7

Эрдмийн хөтөч цогцолбор

2020.03.31

14

8

71-р сургууль

2020.04.01

14

 

 

Боловсролын хэлтэс