Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/иргэний ёс зүйн боловсрол хичээл зааж буй багшийн мэдээлэл/


Огноо:2020/3/23

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/иргэний ёс зүйн боловсрол хичээл зааж буй багшийн мэдээлэл/

Иргэний ёс зүйн боловсрол хичээл зааж буй багшийн мэдээллийг албан бичигт өгөгдсөн маягтаар excel -ийн файлаар 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн 12 цагаас өмнө  g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

иргэний боловсрол.pdf  албан бичиг НБГ-аас өнөөдөр ирсэн болно.  Албан бичиг дээр байгаа мэйл хаяг руу илгээхгүй болохыг анхаарна уу.


Мэргэжилтэн Г.Нямсүрэн