Төрийн өмчийн сургуулийн захирлуудад /яаралтай/


Огноо:2020/3/24

Төрийн өмчийн сургуулийн захирлуудад /яаралтай/

Иргэдийн зорчилт хөдөлгөөний талаар асуумж, судалгаа нэгтгэх албан хаагчдыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 30 хүртэл 37 хоног сунгасантай холбогдуулан сургуулиуд албан хаагчдын судалгааг загварын дагуу
Covid-19 IV.02-IV.30.xls гарган 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн дотор
g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Жич:

  1. Өдөр, орой, шөнө гэсэн гурван sheet тус бүрийг бөглөх
  2. Өмнө нь гарч байсан албан хаагчдыг ахлагч нараар тавихад анхаарах
  3. Ажиллах хүн ачаалал даах чадвартай, өрх толгойлсон эх/ эцэг/ биш, бага насны хүүхэдгүй гэх мэт шаардлагыг хангасан байна.
  4. Оройн ээлжинд гарах хүнийг аль болох эрэгтэй хүн тавих
  5. Ээлжинд гарч буй хүн биеийн байдал болон ар гэрийн асуудалгүй байх
  6. Ээлжинд гарах хүн бүр нөүтбүүктэй ирэх
  7. Ээлжинд гарах хүнийг сонгохдоо компьютер дээр түргэн шивдэг хүнийг сонгох
  8. Тухайн өдөр хамтарч гарах сургуулийн захирлууд ээлжинд гарах хүнээ нэгтгэн ирүүлэх
  9. III/25-IV01 хүртэлх албан хаагчдын судалгааг нэгтгэн авсан болно.
  10. Сургуулийн захирлууд тухайн өдрөө хяналт тавин хариуцан ажиллана.

Сургуулийн нэр

Он сар өдөр

Тухайн өдөр ажиллах хүний тоо

1

71-р сургууль

2020.04.01

14

2

31-р сургууль

2020.04.02

14

3

АЗЭС, АШУҮИС

2020.04.03

14

4

131, 11-р сургууль

2020.04.04

14

5

МУБИС ЕБС

2020.04.05

14

6

ӨЗБЛАС, МУК

2020.04.06

14

7

29, 116-р сургууль

2020.04.07

14

8

25, БЭЛАС

2020.04.08

14

9

Спортын төв сургууль

2020.04.09

14

10

1-р сургууль

2020.04.10

14

11

2-р сургууль

2020.04.11

14

12

3-р сургууль

2020.04.12

14

13

4-р сургууль

2020.04.13

14

14

6-р сургууль

2020.04.14

14

15

16-р сургууль

2020.04.15

14

16

31-р сургууль

2020.04.16

14

17

35-р сургууль

2020.04.17

14

18

45-р сургууль

2020.04.18

14

19

Эрдмийн хөтөч

2020.04.19

14

20

71-р сургууль

2020.04.20

14

21

131, 11-р сургууль

2020.04.21

14

22

29, 116-р сургууль

2020.04.22

14

23

25, БЭЛАС

2020.04.23

14

24

АЗЭС, АШУҮИС

2020.04.24

14

25

МУБИС ЕБС

2020.04.25

14

26

ӨЗБЛАС, МУК

2020.04.26

14

27

Спортын төв сургууль

2020.04.27

14

28

1-р сургууль

2020.04.28

14

29

2-р сургууль

2020.04.29

14

30

3-р сургууль

2020.04.30

14

 

Боловсролын хэлтэс