Захирал, эрхлэгч нарт/Ариутгал/


Огноо:2020/3/25
Захирал, эрхлэгч нарт/Ариутгал/

НБГ-ын 2020.03.19-ний өдрийн Ариутгал, халдваргүйтгэл хийх тухай 4/364 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ариутгал

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны 4/292 дугаар албан бичиг, 2020 ны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн Ариутгал, халдваргүйтгэл хийх тухай 4/364 дүгээр албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаагүй дараах нэр бүхий сургууль, цэцэрлэгүүд  Эрүүл мэндийн яамны заавар зөвлөмжийн дагуу мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэн хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг хүсье.

 Сургууль:

 1. АЗЭС
 2. АШУҮИС-ийн харъяа ахлах сургууль
 3. БЭЛАС
 4. МОХС
 5. МУБИС-ийн харъяа ЕБС
 6. Путонхуа
 7. Галакси
 8. Ертөнц
 9. Сант
 10. Эрдэмтөгс
 11. Күнз
 12. Оюуны тулга
 13. Логарифм
 14. Хобби
 15. Номын гялбаа

Цэцэрлэг:

 1. 42-р цэцэрлэг
 2. 51-р цэцэрлэг
 3. 68-р цэцэрлэг
 4. 130-р цэцэрлэг
 5. 149-р цэцэрлэг
 6. 186-р цэцэрлэг
 7. Номт сансар
 8. Гоц жаалууд
 9. Бяцхан Од
 10. Гандирсын хүүхдүүд
 11. Цоглог бөмбөөхөн
 12. Титэм ордны багачууд
 13. Эхийн хайр
 14. Онч сэтгэмж
 15. Эрдмийн цацраг
 16. Хөгжил
 17. Ананд шавь цэцэрлэг
 18. Пороро найзууд цэцэрлэг
 19. Хараацай цэцэррлэг
 20. Бөмбөөлэй цэцэрлэг
 21. Жүржхэн

 

Боловсролын хэлтэс