Эрхэм зорилго

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, бие даан сурах, ажиллах чадвартай, эрдэм мэдлэгтэй, өндөр чадамжтай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Монгол улсын Засгийн газар, БШУЯ, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсролын чанарын шинэчлэлтийн бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлэх, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, сургууль цэцэрлэгийн менежментийг боловсронгуй болгох, хүн амд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээг өргөтгөн, иргэдэд бага, суурь, бүрэн дунд, албан ба албан бус боловсрол олгох, боловсролын салбарт хэрэгжиж буй үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, орон нутгийн боловсролын байгууллагуудын дэд бүтэц, орчныг сайжруулах чиглэлээр олон талт ажлыг санаачлан зохион байгуулах, хүүхэд залуучуудын сурч боловсрох, хөгжих, эрүүл аж төрөх, хөдөлмөрлөх, тэдний эрх ашгийг хамгаалах бүхий л талын үйл ажиллагааг дэмжих, оюутан, сурагчдын боловсрол, соёлын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан ажлуудыг тэдний өөрсдийнх нь хүч бололцоонд түшиглэн зохион байгуулж ажиллахаас гадна боловсролын төлбөрт үйлчилгээний дэг журам, зохион байгуулалтанд хяналт тавьж ажиллахад тус хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл оршино.

Танилцуулга

1965 онд Сүхбаатар район үүсэн байгуулагдахад хэлтэс болон орон нутаг дахь боловсролын үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар ханган ажиллаж эхэлсэн түүхтэй. Өнгөрөгч хугацаанд боловсролын салбарыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах хүмүүс удирдаж байлаа.

Орон тооны бус орлогч бөгөөд Гэгээрлийн хэлтсийн даргаар Гомбосүрэн /1965-1967/, Ардын боловсролын хэлтсийн даргаар Хасбазар /1967-1969/, Цэдэнсамба /1969-1975/, Дагшаахүү /1975-1978/, Т.Чимэд /1978-1982/, Т.Цэнд-Аюуш /1982-1986/, Г.Бүдрагчаа /1986-1987/, Д.Дашнамжил /1987-1989/, Ж.Дангаа /1989-1992/ нар ажиллаж байгаад дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Боловсролын газартай нэгдсэн учир дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэст сургуулийн өмнөх болон боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээр Г.Цолмон 1992-2000 он хүртэл ажиллаж байлаа.

Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 73 дугаар захирамжийн дагуу 2008 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсролын хэлтсийг байгуулахад даргаар нь Ц.Цогхүү томилогдов.

Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2013 оны Б/05 дугаар тушаалын дагуу 2013 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр Боловсролын хэлтсийн даргаар Д.Адъяасүрэн томилогдон 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.