Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 11, items 1 to 10 of 110.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Автомашингүй өдрийн зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай" А/438 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар

Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулах зөвлөмж 2019

Зөвлөмж

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Элсэлт зохион байгуулах тухай

2018-2019 оны хичээлийн жилийн анги дэвших шалгалтын хуваарь

Хуваарь

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУСЯ-ны 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Журам хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах тухай 4/3313 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУССайдын 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Чиглэл өгөх тухай 1а/3320 дугаар албан бичиг

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүргүүлэх тухай

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/2019-2020/

Төлөвлөгөөний биелэлт авах мэргэжилтнийг жич мэдээлэх болно.