Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 7, items 1 to 10 of 66.

Удирдах ажилтны шуурхай хурлын үүрэг даалгавар №4

Үүрэг даалгавар№4

"Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт, цайны газрын үйл ажиллагаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ" сэдэвт үзүүлэх ажлын удирдамж

Удирдамж

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Ажлын хэсэг/

Нийслэлийн төрийн ӨМЧИЙН ерөнхий боловсролын сУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2017 ОНЫ санхүү, төсвийн үйл ажиллагаа, ХҮҮХДИЙН ТООНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛД хяналт, шинжилгээ хийх ажлын хэсгийн удирдамж

Төсвийн шууд захирагч нарт

Санхүүгийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай

Орон тооны жишиг норматив /ЕБС/

ЕБС

Боловсролын хэлтсийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хурлын үүрэг даалгавар

Шуурхай хурлын үүрэг даалгавар

Захирал, эрхлэгч нарт

Хамтарсан хяналт-шинжилгээ үнэлгээ

"Цэвэр орчин-Эрүүл бие" аяны удирдамж

Удирдамж

Бүх өмчийн сургуулиудад

Хамтран ажиллах тухай

2018-2019 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 2-5 настай хүүхдийн бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах дэд ажлын хэсгийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөө