Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 12, items 1 to 10 of 113.

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Ээлжийн амралтын хуваарь/

7 сарын 1-ээс амрах хүмүүсийх гарсан үлдсэн захирал эрхлэгч нарын тушаал тусдаа гарна.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургулийн захирлуудад /Хяналт, үнэлгээ хийх тухай/, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн удирдамж

НБГ-ын даргын 2019.06.24-ний өдрийн А/67 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг төрийн бус өмчийн сургуулиудад 6 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд очиж ажиллах тул холбогдох удирдах ажилтнууд ажлын байран дээрээ бэлэн байхыг анхааруулж байна.

9.12-р ангитай сургуулиудад/Талархал/

Ажлыг зохион байгуулахад хичээнгүйлэн ажилласан БСУГ, хэлтсийн ажил хариуцсан албан тушаалтнууд, сургуулийн удирдлага, багш нар, Мэдээллийн системийн ажилтнууд та бүхэндээ гүн талархал илэрхийлэн цаашдын ажилд тань улам өндөр амжилт хүсье.

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. Ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллана уу.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Архивын улсын үзлэг

Захирамж хүргүүлэх тухай

БСШУСЯ-наас ирүүлсэн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ерөнхий төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөөндөө тусгана уу.

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар

Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Элсэлт зохион байгуулах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУСЯ-ны 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Журам хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах тухай 4/3313 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.