Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 54.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын анхааралд

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт

Албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Чиглэл хүргүүлэх тухай

БСШУСЯ болон НБГ-ын албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган тухай

edoc ашигладаг байгууллагуудад

Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах

Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай

Хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Бүх өмчийн сургуулиудад

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад

Нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудад

Хүүхэд нэр бүрийн сайн сайхны төлөө уриалга

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэршил, хаягийн бичвэрийн тухай зөвлөмж

Зөвлөмж

Монгол Улсын Засгийн газрын албан даалгавар Дугаар 01

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай