Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 12, items 1 to 10 of 111.

Сурагчийн дүрэмт хувцас

Хамтран ажиллах тухай

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн ажлын явцын тухай илтгэх хуудсаа албан бичгийн хавсралтаар Edoc-оор 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны дотор Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт ирүүлнэ үү.

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. Ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллана уу.

Архивын улсын үзлэг

Захирамж хүргүүлэх тухай

БСШУСЯ-наас ирүүлсэн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ерөнхий төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөөндөө тусгана уу.

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар

Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

Элсэлт зохион байгуулах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУСЯ-ны 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Журам хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах тухай 4/3313 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

БСШУССайдын 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Чиглэл өгөх тухай 1а/3320 дугаар албан бичиг

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүргүүлэх тухай

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай