Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 5, items 1 to 10 of 48.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Мэдэгдэл

Мэдэгдэл

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиуд/Статистик/

Статистик

Статистик мэдээ СӨБ

Статистик

Багшийн цалин хөлсний шинэчлэлийн тухай

Багшийн цалин хөлсний шинэчлэлийн бодлогын үзэл баримтлал

Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулах ажлын удирдамж

Удирдамж

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Чиглэл хүргүүлэх тухай

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Орон тоо

Захирал, эрхлэгч нарт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн "Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай" 186-р зарлигийг уламжилж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭМЖЭЭНД ДАГАЖ МӨРДӨХ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖЛЫН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Журам батлах тухай