Цаг үеийн мэдээлэл


 
Data pager
 Page 1 of 13, items 1 to 10 of 125.

Захирал, эрхлэгч нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Чиглэл өгөх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Засаг даргын 2020.03.30-ны өдрийн Коронавируст/Ковид-19/ халдвараас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Захирал, эрхлэгч нарт

НБГ-ын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан Дээд газраас ирүүлсэн тушаал шийдвэр, албан бичгүүд

Захирал, эрхлэгч нарт

Тушаал хэрэгжүүлэх тухай

Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар хурлын тэмдэглэл, ажлын хэсэг байгуулсан тухай тушаал хүргүүлэх тухай

Хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагад

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Бүх өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Чиглэл хүргүүлэх тухай 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл сургууль, цэцэрлэгийг хаах шийдвэр гарсан болно.

Захирал, эрхлэгч нарт

Мэндчилгээ дэвшүүлэх тухай

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөмж