Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 8, items 1 to 10 of 75.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургалтын менежерүүдэд /Судалгаа/

Шинэ төрлийн коронавирус (COVI19)-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон хорио, хөдөлгөөний хязгаарлалтын үед ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад танхимын сургалтаар давтлага хичээл зохион байгуулах талаар нээлттэй санал асуулгыг 12-р ангийн төгсөгчид болон төгсөгчдийн эцэг эхээс авахаар явуулж байна. 2020.04.13-наас өмнө эцэг эх, хүүхдүүдээ идэвхитэй хамруулна уу.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Уралдаан/

Гар зургийн уралдаан, Шүлгийн уралдаан

Сургалтын менежерүүдэд

БМДИ-ийн цахим сургалтанд хамруулах тухай 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны 1/57 дугаар албан бичгийн дагуу эхний болон 5,10 дахь жилдээ ажиллаж буй хавсралтанд заасан нэр бүхий багш нарыг сургалтанд бүрэн хамруулна уу.

Төрийн өмчийн сургуулийн захирлуудад /Шуурхай хурал/

Дүүргийн хурлын зааланд 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны 15.00 цагт хойд, урд бүсийн захирлууд 16.00 цагт дунд бүсийн захирлууд шуурхай хуралтай. Хуралд ирэхдээ сургуулийнхаа ЭЕШ-д бүртгүүлсэн суралцагчдын тоон мэдээтэй ирнэ үү.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирлуудад

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний 2/420 дугаар албан бичигт тусгагдсан чиглэлийн дагуу хийгдсэн ажлын тайланг 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор g.nyamka9808@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

Төрийн өмчийн захирлуудад/өөрийн үнэлгээ/

Өөрийн хөндлөнгийн үнэлгээг 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр 10 цагаас өмнө g.nyamka9808@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү. /Өмнө ирүүлж байсан загварын дагуу хөндлөнгөөр excel дээр хийж ирүүлнэ/. Цаасаар баталгаажуулж ирүүлэх

Захирал, эрхлэгч нарт

НБГ-ын 2020.04.06-ны өдрийн Төлөвлөгөө, удирдамж хүргүүлэх тухай 4/443 дугаар албан бичиг хүргүүлэх тухай

Захирлуудад

НБГ-ын 2020.04.06-ны өдрийн 2/440 дугаар албан бичиг хүргүүлэх тухай

9,12-р ангитай сургуулиудад

togsoh-suragchdiin-batalgaajuulalt2020.xlsx энэ маягтаар бөглөн цаасаар баталгаажуулан 2020.05.08-ны өдөр авчирна уу.

Төрийн өмчийн сургуулийн сургалтын менежерүүдэд

12-р ангийн сурагчдын Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэж буй байдлын судалгааг загварын дагуу бөглөн 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн дотор g.nyamka9808@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.