Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 10 of 32.

Шарилжгүй Улаанбаатар 3 аян

Идэвхтэй аянд нэгдэнэ үү.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019.06.21-ний өдрийн 01/09 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган, тайланг фото зургаар баримтжуулан sbdtnaah@yahoo.com хаягаар хүргүүлэн ажиллана уу. Албан даалгаврыг хавсралтаас үзнэ үү.

Уриалга

БСШУСЯ, АТГ

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Цэцэрлэгийн ачаалал бууруулах талаар судалгаа

Эцэг эх, асран хамгаалагч, анги удирдсан багш, бүлгийн багш нарт

Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагч, олон нийтэд зориулсан зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Зөвлөмж/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Хүүхдийн байгууллагын удирдлага, нийгмийн ажилтан, эмч, анги удирдсан багш нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Төрийн болон төрийн бус өмчийн захирал, эрхлэгч нарт

Загвар НБГ-аас ирүүлтэл чиглэл хүлээнэ үү.

Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын аяны удирдамж

Удирдамж

Ногоон орчин танхимын бус сургалт

Удирдамжийг хүргүүлэх тухай