Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 10 of 95.

1,2,3,4,6,16,31,45 дугаар сургуулийн захирлуудад

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020.06.19-ний 2/764 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийн дагуу элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлыг хангасан тухай тайланг 2020.06.26-ны өдрийн дотор g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

ЕБС-ийн сургалтын менежерүүдэд/хичээлийн жилийн хаалт, нээлт/

ЕБС-ийн шаардлагатай багшийн тайлан, ЕБС-ийн төгсөгчдийн тайлан, Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайланг дүүргийн хэмжээнд 20250 оны 06 дугаар сарын 22-нд дууслаа. 2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр esis.edu.mn систем дэх Төгсөлт, сурлагын амжилт, багшийн тайлант хугацаа хаагдах тул Боловсролын хэлтсийн сайт дээр хичээлийн жилийн хаалт, нээлт хийх боломж бүрдсэнийг мэдэгдэх болно.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт

Эцэг эх асран хамгаалагч нарт зөвлөмжийг хүргүүлж ажиллана уу.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020.06.12-ны өдрийн 1/739 дугаар албан бичгийн дагуу Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, багш ажилчдад танилцуулан тогтоосон хугацаанд тайланг Боловсролын хэлтэсд ирүүлнэ үү.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургалтын менежерүүдэд /ЭЕШ/

Боловсролын үнэлгээний төвийн 2020.06.15-ны өдрийн 6/3923 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Бага ангийн сургалтын менежерүүдэд

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020.06.10-ны өдрийн 2/724 дугаар албан бичгийн дагуу “ҮНДЭСНИЙ ҮСЭГЛЭЛИЙН АВАРГА” нэвтрүүлэгт оролцох 8-11 насны суралцагчдад мэдээллийг хүргэж ажиллана уу.

Захирал, эрхлэгч нарт

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 142 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн 2/717 дугаар албан бичгийн дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

НБГ-ын 1/691 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Төрийн өмчийн сургуулиудад/зөөврийн компьютер/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай