Зарлал


 
Data pager
123
 Page 1 of 3, items 1 to 10 of 29.

Нийгмийн ажилтнуудад/сургалт/

Нийгмийн ажилтнууд 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 9 цагт 11 дүгээр сургууль дээр сургалттай.

1, 3, 4, 11, 16, 35, 71, Логарифм сургуулиудад судалгаанд хамрагдах тухай

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй Хүүхдийн шударга байдлын судалгаанд 7, 8, 9, 10, 11, 12 дугаар ангийн нэг нэг хүүхдийг сонгон авч хамруулна уу.

Нярав, тогоочийн сургалт

Сургалт

29,71,116,Спортын төв сургууль, МУБИС ЕБС, Эрдэмтөгс, Үй цай, Хобби, ШЗУ сургуулиудад/Төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгө/

Төсвийн гүйцэтгэл, нийт хөрөнгийн статистик мэдээ

Хянагч багш нарын анхааралд 2018.03.18

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Бүх өмчийн сургуулиудад/ Элэг бүтэн монгол үндэсний хөтөлбөр/

Хамтран ажиллана уу.

Сургалтын менежерүүдийн анхааралд 2019.03.18

Монгол хэлний ЭЕШ-ын хянагч багшаар ажиллах багш нарын судалгаа авч байна.

"Номадик балет" IV уралдааны удирдамж

Удирдамж

"Хүмүүнлэгийн төлөөх 80 жил" гар зургийн уралдаан

Уралдаан

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдийн анхааралд 2019.03.18

Боловсролын чанарын үнэлгээний шалгалт зохион байгуулахтай холбоотой танилцуулга /РР/ , хянагч багш нарын нэрсийг нийтэлж байна. Сайтар судална уу.