Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 57.

Сургалтын менежер, насан туршийн боловсролын төвийн багш нар, цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нарт

Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн сургалт

Сургууль, цэцэрлэгийн сул орон тооны судалгаа

Сул орон тооны судалгааг 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны дотор monkhchi@yahoo.com хаягаар явуулна уу.

Хүүхдийн автобустай сургуулиудад

Хүүхэд тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд тавих хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай

Онол практикийн бага хурлын удирдамж хүргүүлэх тухай

Удирдамж

Цэцэрлэгүүдийн анхааралд esis.edu.mn –ээс хасалт хийх

Төрийн өмчийн цэцэрлэгээс хүүхдийг хасахдаа дэвшилтээс нь тухайн хүүхдээ цуцалж хасалт хийгээд дараа нь суралцагч дотроосоо хасалт хийнэ.

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/996 албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Сайжруулсан түлш/

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/989 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн Чиглэл хүргүүлэх тухай 01/985 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн 2018 он 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Чиглэл өгөх тухай" ХЭГ/1541 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийг хэрэгжүүлж ажиллана уу.

Захирал, эрхлэгч нарт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Баянхонгор аймгийн үндэсний үйлдвэрлэгчээс санаачлан хэрэгжүүлж буй "Мазаалай баавгай", "Монголын арван хоёр жил" хүүхдийн буддаг ном төсөл нь ан амьтан, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах хүүхдийн хүмүүжилд эерэг нөлөө үзүүлэх үр дүнтэй тул дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах чиглэлр хүргүүлж байна.