Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 5, items 1 to 10 of 50.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт /Төрийн аудитаас/

2.1.1.3 Хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж байна уу? /камержуулалт, гэрэлтүүлэг, гарц, тэмдэг тэмдэглэгээ/

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн менежерүүдэд

2019-2020 хичээлийн жилд элсэн суралцаж буй нэгдүгээр ангийн суралцагчдын хувийн хэргийн захиалгыг маягтын дагуу g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр ирүүлнэ үү.

Нийт сургуулийн удирдлагуудын анхааралд

МОНГОЛ ХҮН хүмүүжлийн аян-3 уралдааны удирдамжийн дагуу нийт сургуулиуд өөрийн үнэлгээ хийж 2019 оны 09 дүгээр сарын 18- нд хэвлэмэл хэлбэрээр /захирлын гарын үсэг, тамгатай/ албажуулж Боловсролын хэлтэс /Л. Сосорбарам/-т ирүүлнэ үү. Тус удирдамж нь НБГ-ын сайтад 6 сард нийтлэгдсэн тул хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа бодитой үнэлэх, сургууль дээр очиж магадлахад бэлтгэх шаардлагатайг анхааруулсан болно. БСШУС-ын сайдын 2019.08.15- ны А/508 дугаар тушаалын дагуу ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ байгуулах тухай дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай хурлаас хэлтсийн дарга чиглэл өгсөн тул холбогдох судалгааг дараах загварын дагуу гаргаж 2019 оны 9 дүгээр сарын 19-нд Боловсролын хэлтэс /Л. Сосорбарам/-т ирүүлнэ үү. НБГ-аас НОГООН ОРЧИН-ТАНХМИМЫН БУС СУРГАЛТ-2019 тэргүүн туршлага арга хэмжээнд оролцох сургуулиудыг материалыг нэмэлтээр хүлээж авч байгааг зарлуулж байгаа тул оролцох сургуулиуд Боловсролын хэлтэс / мэргэжилтэн Г.Нямсүрэн/-т 2019 оны 09 сарын 19-20 нд ирүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон сургуулийн үнэлгээ, тайлан, судалгааг тус тус хүлээж авахгүйг үүгээр мэдэгдье.

СӨБ статистик мэдээ өгөлт

Статистик мэдээ

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал нарт

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар албан даалгаврын дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг маягтын дагуу гарган 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-нд g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2/1434 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэлтэй танилцан тайланг 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ний өдөр g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн нийгмийн ажилтан нарт

Төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд, ахлах ангийн эцэг эхийн төлөөлөлтэй хамт сургуулийн нийгмийн ажилтан 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны 10:00 цагт нээлийн үйл ажиллагаанд оролцоно уу.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан нарт

Явган зорчигч болон хүүхдийг замын хөдөлгөөний осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, сургуулийн орчин болон хүүхэд, багачуудын цугладаг газруудад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, зохицуулалт хийх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр ирүүлнэ үү. Хоёр ээлжээр хичээллэж байгаа сургуулийн сурагчдыг орой үдшийн цагаар аюулгүй байдал гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр ирүүлнэ үү.

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд /цэвэрлэгээний тайлан/

Дүүргийн засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/360 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагынхаа орчинг цэвэрлэсэн цэвэрлэгээний тайлан мэдээг маягтын дагуу бөглөн 2019 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагаас өмнө badamsereejido@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт

2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын судалгааг маягтын дагуу бөглөн 2019 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн дотор badamsereejido@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.