Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 57.

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Төгсөлт, дэвшилт/

Төгсөлт, дэвшилтээ дуусгана уу.

Бүх өмчийн сургуулиудад/төгсөлт, дэвшилт/

Төгсөлт, дэвшилтээ дуусгана уу.

МОХС, БТСДС, МУБИС, ШУТАС,АШУИС-иуд үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудсаа ирүүлээгүй тул ирүүлнэ үү.

17, 248-р цэцэрлэг, 2,4,11,31,35,58-р сургуулиуд өөрийн үнэлгээгээ хийгээгүй илтгэх хуудсаа ирүүлсэн тул 502 тоотод ирж үнэлгээгээ цаасан дээрээ хийнэ үү.

Бага ангийн /1,2,3,4,6,16,31,35,45,58,71-р сургуулийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд

Зар

Сургуулиудад бдб19, бдб20, бдб21, бдб21,1 статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Нийгмийн ажилтнуудад

Сургалт

5.9.12-р анги төгсгөсөн сургуулиудад

2017-2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12 дугаар анги төгсөгчдөөс улсын шалгалт авсан тухай тайлан

Нийт сургалтын менежерүүдийн анхааралд /1,2,3,4,11,16,31,35,45,58,71, 131, ӨЗБЛАС/

БСШУСЯ болон НБГ-аас Улсын шалгалт авсан тухай тайлан авахаар тайлангийн загвар ирүүлснийг танилцуулж байна.

Захирлуудад

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/233 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Шилдэг элсэлт-Шилдэг боловсрол 2018

Шилдэг элсэлт-Шилдэг боловсрол 2018 үзэсгэлэн 2018 оны 06 дугаар сарын 30-наас 07 дугаар сарын 04 -ний өдөр зохион байгуулагдах тул сурагчдаа оролцуулна уу.