Зарлал


 
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 60.

Захирал, эрхлэгч нарт

Чиглэл, зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилтан, эцэг, эх, хүүхдүүдэд

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Зөвлөмж

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Хандивын аянд нэгдэж ажиллана уу.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны “ХОТЫН СОЁЛ” мэдээллийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/27 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн боловсролын газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 2/85 дугаар чиглэлийн дагуу хэрэгжиж буй ажлын явцын мэдээг загвар хүснэгтийн дагуу бөглөн 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор g.nyamka9808@gmail.com цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

АЗЭС-д сургалтын менежер авна

Холбогдох утас 99147547,88010190.

Шинээр сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

НБГ Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалыг 2020 оны 02 дугаар 20-28-ны хугацаанд хүлээн авна.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирлуудад

Тайваний Хүүхэд Гэр Бүлийг Дэмжих сангаас 2020 онд “НОМЫН ӨРГӨӨ ТӨСӨЛ”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр санал авч байна. Албан бичгийн дагуу шаардлага хангасан сургуулиуд 2020 оны 02 дугаар сарын 28-нд төслөө хугацаанд нь хүргүүлнэ үү.

Захирал, эрхлэгч нарт

"Хотын соёл" мэдээллийн цаг арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Эрхлэгч, нягтлан бодогч, нярав нарын анхааралд

СӨБ-ийн сургалтын орчин (СӨБ06Б, СӨБ05зах), Ус ариун цэвэр (СӨБ07Б, СӨБ06зах) тайлангууд 2020-01- 07 -ны өдөр нээгдлээ.